Beste belangstellende,

U bent van onze fotogroep gewend dat wij elk jaar in januari een expositie houden. U zult begrijpen dat wij, gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot Corona en de daarbij horende maatregelen, de expositie uitstellen.

Let op, dit betreft het uitstellen van de expositie. Wanneer de omstandigheden dit weer toelaten, zullen wij een expositie organiseren. We zullen u hierover later informeren. Volgt u de website en de lokale media om onze voornemens te volgen.

Graag zien wij u op onze expositie, wanneer wij deze weer kunnen organiseren. Voor nu wensen we u een goede gezondheid toe.

Namens de fotogroep,

de voorzitter,

Paul de Groene

Fotorol.png